יום רביעי, נובמבר 24, 2004

אַ שמועס אָן־לײַן: קרית־יואל און זײַנע שכנים

דער טײַמס־הערעלד־רעקאָרד (דער טאָגבלאַט פֿון ק"י־געגנט) פֿירט הײַנט אַדורך אַן אינטערנעץ־שמועס אויף דער טעמע „קרית־יואל און זײַנע שכנים.“ אָט ווי מע שטעלט פֿאָר דעם מצבֿ:
קרית־יואל און זײַנע שכנים – הײַנט עלף אַ זייגער

שוין חדשים ווי עס אַנטוויקלט זיך אַ צוזאַמענשטויס צווישן קרית־יואל און די שכנותדיקע שטעטלעך איבער זײַנע פּלענער פֿאַר אַ 13-מײַליקן וואַסער־רער (פּײַפּלײַן), ווי אויך זײַן פּראָיעקט צו אַנעקסירן דעם אַרומיקן שטח לטובֿת זײַן באַפֿעלקערונג־צוּוווּקס. צום קאַמף איז צוגעשטאַנען די רעגירונג פֿון אָראַנדזש־קאָונטי מיט אַ לאָדעניש אין שטאַטישן העכסטן געריכט קעגן דעם אָפּשאַץ פֿון די עפֿעקטן אויף דער נאַטור־סבֿיבֿה (ענווײַראָנמענט). קרית־יואל, פֿון זײַן צד, האָט געסטראַשעט צו לאָדן זיך אין פֿעדעראַלן געריכט איבער דער כּלומרשטיקער דיסקרימינאַציע. דער פּײַפּלײַן, די אַנקעסירונג, די דיסקרימינאַציע – דער טײַמס־הערעלד־רעקאָרד פֿאַרבעט די לייענער צו פֿרעגן שאלות וועגן די און אַנדערע זײַטן פֿון דער אָנגייענדיקער סאַגע אין דרום־אָראַנזש־קאָונטי.

הערט זיך אונטער, אָדער באַטייליקט זיך אָפֿענערהייט, אָט דאָ.

2 comments: