יום רביעי, פברואר 24, 2010

יום חמישי, פברואר 18, 2010

נאָך ערגעץ צו לייענען מײַנע לידער

אויפֿן אויסטראַליער וועבזײַטל ייִדישע פּאָעזיע (אויף וויפֿל מע קען זאָגן אַז אַ וועבזײַטל האָט אַ פֿיזישן אַדרעס) קענט איר געפֿינען לידער מײַנע מיט איבערזעצונגען. רעקאָרדירונגען פֿון פֿירלייענונגען וועט מען אי"ה באַלד אויפֿלאָדן. אַ דאַנק ענדרו פֿײַערסטאָן פֿון מעלבורן (געשטיצט פֿון מאָנאַש-אוניווערסיטעט) פֿאַר דער אכסניא. לייענט און האָט הנאָה!

יום חמישי, פברואר 11, 2010

איבערזעצונג

יעדער זיצט און זעצט איבער
און מע פֿאַרשטייט ניט
דער ווינט פֿאַרבלאָזט די שפּורן
דער הונט שטייט ניט

אונטערן לאָמפּ זוכט דער שיכּור
זײַנע גלעזער
אפֿשר ווייסט איר ווער'ז דער זוכער
מײַנע לעזער

יום שני, פברואר 08, 2010

א דערקלערונג פאר דער איצטיקער באלטימארער זאווערוכע

ביים דאוונען האב איך געזאגט, "טאטעניו זיסער, לאמיר אנהייבן פון ס'ניי."

פון וואנען זאל איך וויסן אז דער רבש"ע איז א ליטוואק?

יום חמישי, פברואר 04, 2010

אַ ליד לזכר סוצקעווער ע"ה (אָנגעשריבן צו זײַן ווערן אַ בן-תּשעים)

אויף יענעמס מאַפּע

געזוכט האָב איך אַרום־אַרום סימבאָלן
אַזוי ווי יענער בעל־סיגנון, דער שרײַבער
וואָס בלוטיקט אין דער וועלט אַרײַן זײַן לײַב. ער
מאַכט אַלץ פֿאַר סינאָנימען פֿון זײַן נאָמען.

קען זײַן אַז ניט כּדאַי דער וועלט בכלל איז
אין איר אַרײַנטײַטשן מײַן יעדן אבֿר,
לאָפּעטעסווײַז אומקערן פֿרישן קבֿר
דעם באָדן וואָס פֿאַר ווײַנטרויבן און גאַל איז.

געטײַטש זײַנס אויף די וועגן איז מײַן מאַפּע
כאָטש זיך פֿאַרקערן מוז איך אין אַ ריכטונג
וואָס דורכצופֿאָרן איז בלויז דער אײַנריכטונג
וואָס הייסן הייסט עס איך.
איך וועל דערדראַפּען

ביז יענעם ברעג וווּ ס´טרעפֿן זיך די טײַכן
וואָס פֿליסן זיך באַזונדערש אין געלעגערס
ווי צוויי פֿאַרוואָגלטע־פֿאַרלאָדן טרעגערס.
איין וועג, צוויי מאַפּעס, כּפֿלטע פֿאַרגלײַכן.

יום שני, פברואר 01, 2010

די ישׁראל-רעגירונג טרויערט אויפֿן טויט פֿון סוצקעווער...ניט אַזוי שטאַרק

אויף דער לוויה, ווי עס גיט איבער יצחק לודען, האָט געפֿעלט וואָסער ניט איז רעפּרעזענטאַנט פֿון דער ישׂראל-רעגירונג, פֿון דער שטאָט תּל-אָבֿיבֿ, אָדער פֿון העבערישן שרײַבער-פֿאַראיין.
די "טרויערנדיקע" רעגירונג פֿון ישׂראל האָט זיך אָבער נישט צו שטאַרק — נאָר טאַקע אינגאַנצן נישט —איבערגענומען און זיך פֿון דעם צום האַרצן נישט גענומען. זי האָט זיך נישט גענייטיקט אין קיין מיטגעפֿיל, ווײַל זי האָט אין דעם ענין קיין געפֿיל נישט אַרויסגעוויזן. זי האָט אַפֿילו קיין נעקראָלאָג אין די צײַטונגען נישט פֿאַרעפֿנטלעכט, ווי עס פֿירט זיך, געוויינטלעך לגבי אַנדערע אנשי־ציבור אָדער קולטור־גיבורים, וואָס "זינדיקן נישט" מיט קיין ליבשאַפֿט צו ייִדיש.