יום רביעי, מאי 26, 2010

חיי-שעה

אַ סעקונדע
איז אַ קונדס
בײַם שטענדער
פֿון אַ שטונדע.

יום חמישי, מאי 06, 2010

סטוטשקאָװ איז אַ מוּװי-סטאַר

נאָר אױף יו-טוב: אַ סעריע װידעאָען באַזירט אױף דער לעבנס-געשיכטע פֿון לעקסיקאָגראַף און דראַמאַטורג נחום סטוטשקאָװ. אָנגעשריבן און אופֿגעפֿירט פֿון תּמיד-שאַפֿערישן לײזער בורקאָ.