יום שלישי, נובמבר 14, 2006

דאָס ליד פֿון דער איין-סופֿיקער באַן

ניט געזוכט וואָס כ'ווייס איך וועל געפֿינען
ניט געצווייפֿלט וואָס כ'ווייס איך וועל גלייבן
בלויז געשטאַנען אויף די רעלסן
און געקוקט די באַנען
אין די אויגן אַרײַן.

קאַרס און טראָקס!
דראָטן און ווענעס!
כ'בעט אײַך ראַטעווען
די רגעס אָן האַפֿט.
איך בעט אײַך, באַנען פֿון פֿאַרשפּעטיקטע מינוטן
אויסלייזן די טוכלע לופֿט
פֿון דירות-באַגינענס.

די לאַנגע באַן פֿאָרט
מיט רעלסן פֿון גלידער
פֿאַרשריבן פֿון די אותיות
פֿון וועלטנהאַר.

איר זעט נאָר דעם גלאַנץ
פֿון עקראַן
פֿון אָרון.

איך זוך די נעמען פֿון ווײַטע שטעט און לענדער.
איך זינג וועגן די העלדן וואָס שפּאַלטן די קעפּ
פֿון קאָסע לויתנס.
דעם בלוט דרינק איך
און זינג מיט אַ פֿײַפֿעניש
דעם ליד פֿון דער אין-סופֿיקער באַן.

יום חמישי, נובמבר 09, 2006

אַלטערנאַטיווע וויקי-ווערסן

טײַערע וויקי-ייִדן, איר זײַט מיר ליב און טײַער, נאָר טוט מיר אַ טובה -- דזשאָו ליבערמאַן איז ניט "די גרעסטער פאוער בראוקער אין אמעריקא"! ניט געשטויגן. אפֿילו ניט געגאַנגען צו פֿוס, שוין אָפּגערעדט פֿון "ניט געפֿלויגן".

נאָך עפּעס: איר פֿאַרשטייט כאָטש ווי מאַדנע און . . . אומהיימלעך ס'איז צו רופֿן דעם "פֿריילעכן" פּאַראַד אין ירושלים דעם "תועבה"-פּאַראַד?

אַ מאַל דאַכט זיך אַז צווישן אונדז שטייט אַן אײַזערנע מחיצה. (פּונקט וואָס לייזער בורקאָ שרײַבט אין הײַנטיקן פֿאַרווערטס -- נאָך ניט קיין לינק -- וועגן זײַנע איבערלעבענישן וווינען אין באָראָ-פּאַרק.)

אַנטשולדיקט

כ'האָב איבערגעפֿירט מײַן בלאַג אויף "בלאַגער-בעטאַ" און ניט געכאַפּט זיך אַז וואָס ס'איז גרינג אויף גלחות איז לאַוו-דווקא אַזוי אויף די הייליקע כ"ב אותיות. מוז איך ווידער פּאָרען זיך מיט די לינקס וכדומה, ביז דעמאַלט לייענט אויף דער אייגענער ריזיקע.

יום שני, נובמבר 06, 2006

דעם פּאָעטס בעל-אַכסניה

עלאַברעק איז שוין אויך דער מליץ-יושר פֿאַר צוויי יונגע דיכטערס. איז גייט לייענט ישראל נעקראַסאָוו און חייקע וויגאַנד. איר וועט ניט חרטה האָבן.