יום רביעי, מרץ 12, 2008

הקב"ה שעפּט נחת פֿון גאַבי ווײַנרײַך - און יוסף יעקבסאָן

דער רעדאַקטאָר פֿון אַלגעמיינער זשורנאַל האָט לעצטנס אַרויסגעגעבן אַן עפֿנטלעכן בריוו צו גאַבי ווײַנרײַך, געבעטן ער זאָל ווידער איבערקערן דאָס רענדל, דאָס מאָל אויף דער ריכטיקער זײַט. ענטפֿערט ווײַנרײַך איצט:

צוליב דעם וואָס אייער אַרטיקל איז געווען אַזוי אויסערגעוויינלעך איידל, וועל איך אייך פּרואוון ענטפערן פּונקט אַזוי אויפריכטיק. יאָ, איך בין אַ קריסט, און דערצו אַן עפּיסקאָפּאַלישער גלח. ניט נאָר פאַרלייקן איך עס ניט, איך האָב אַפילו פאַרעפנטלעכט אַ בוך (איר דערמאָנט עס אין אייער אַרטיקל: “קאָנפעשאָנס אָוו אַ דזשואיש פּריסט”) וואָס איז ניט נאָר אַן אויטאָביאָגראַפיע נאָר א פּרואוו צו דערקלערן מיין לעבן און מיין אמונה פאַר אַ פאַראינטערעסירטן לייענער. אָבער קיין מיסיאָנער בין איך בפירוש ניט. מיין וועג איז אַ שווערער, פּונקט ווי אַיעדער אידנס וועג איז אַ שווערער; אָבער לפי דעתי בין איך אַ דינער פונעם זעלביקן איינציקן אמתן באשעפער וואָס איר, און איך גלויב באמונה שלמה אז הקב”ה שעפּט פּונקט אַזויפיל נחת פון אונדז ביידן.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה