יום ראשון, מרץ 02, 2008

גילגול החוזר, אָדער: אַ פֿריש אויפֿגעבויטער לופֿטשלאָס

ווי אַ נײַער אייפֿל-טורעם זאָל זיך זען פֿון דער ווײַטנס דער נײַער פּאַריזער זשורנאַל גילגולים. כ'בין איינער פֿוּן די מחברים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה