יום שבת, אפריל 01, 2006

א גוטע וואך פון כינע

פשוט א גרוס צו זען צי כ'קען בכלל פאסטן פון הינטערן יאמשענער פירהאנג. נאך שפעטער.

2 comments:

  1. איז פארהאן גוטער עצות פאר זעהן אלער בלאג'ס אפילו פון כינע

    השבמחק
  2. ברוך־השם

    איך קוק זײער אַרױס דו זאָלסט בלאָגעװען װײַטער

    השבמחק