יום שני, ינואר 25, 2010

נאָטיצן וועגן דער ליטעראַטור

ס´איז אַוודאי אמת אַז מיכאל קרוטיקאָוו איז דער בעסטער קריטיקער פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור וואָס שרײַבט הײַנט אויף ייִדיש. ניט וואָס קיין סך שרײַבערס פֿאַרמעסטן זיך אויף יענעם פּרײַז.

* * *

איך טרויער נאָך דער פּטירה פֿון סוצקעווער. די ייִדישע ליטעראַטור איז אויף צורות אויף כּפֿל-כּפֿלים אופֿנים, נאָר אייער פֿון זיי איז דער דוחק אין אמתער קריטיק אָדער קריטישע אויסגאַבעס פֿון די גרויסע שרײַבערס. און ווער רעדט נאָך וועגן ביאָגראַפֿיעס. קיין אמתע ביאָגראַפֿיע פֿון שלום עליכם האָבן מיר ניט! איז פֿון סוצקעווער - ווער ווייסט ווער ס´וואָלט דאָס אונטערגענומען. כ´דאַרף דאָס צוגעבן צו מײַן רשימה פֿאַנטאַזיע-פּראָיעקטן פֿאַר די פּענסיע-יאָרן...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה