יום רביעי, ינואר 13, 2010

תּפֿילין (אַ ליד פֿון יונה וואַלאַך)

תּפֿילין

קום צו מיר
לאָז מיר ניט טאָן גאָרניט
טו עס פֿאַר מיר
טו אַלץ פֿאַר מיר
יעדער זאַך וואָס איך הייב נאָר אָן צו טאָן
טו פֿאַר מיר
איך וועל לייגן תּפֿילין
איך וועל דאַוונען
לייג מיר אויך די תּפֿילין אויף מיר
וויקל זיי אַרום מיר אויף די הענט
שפּיל זיי אויף מיר
פֿיר זיי מיט זיסקייט אויף מײַן קערפּער
רײַב זיי אין מיר שטאַרק
רייץ מיך אומעטום
מאַך מיר חלשן מיט סענסאַציעס
פֿיר זיי איבער מײַן קליטאָריס
בינדט מיר מיט זיי די לענדן
כ'זאָל קומען גיכער
שפּיל זיי אויף מיר
בינד מיר די הענט און פֿיס
טו מיר זאַכן
קעגן מײַן ווילן
דריי מיר אויפֿן בויך
לייג מיר די תּפֿילין אויפֿן מויל
אַ צוים לייצעס
רײַט מיך כ'בין אַ פֿערד
צי מײַן קאָפּ אויף צוריק
ביז איך שרײַ פֿון ווייטיק
און דו האָסט דערפֿון פֿאַרגעניגן
דערנאָך וועל איך זיי איבערפֿירן אויף דײַן גוף
מיט אַ ניט-באַהאַלטענער כּוונה
אוי ווי אַכזריותדיק וועט זײַן מײַן פּנים
איך וועל זיי פֿירן לאַנגזאַם איבער דײַן גוף
לאַנגזאַם לאַנגזאַם לאַנגזאַם
איך וועל זיי אַרומפֿירן עטלעכע מאָל אַרום דײַן האַלדז, פֿון איין זײַט
און פֿון דער צווייטער זײַט וועל איך זיי צובינדן צו עפּעס פֿעסט
באַזונדערש שווער אפֿשר צונויפֿגעדרייט
איך וועל שלעפּן און שלעפּן
ביז דײַן נשמה גייט אַרויס
ביז איך דערוואַרג דיך
לגמרי מיט די תּפֿילין
וואָס ציִען זיך לענג אויס די בינע
און צווישן דעם געפּלעפֿטן עולם.

ייִדיש: ש. בערגער

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה