יום שני, אוגוסט 04, 2008

שפֿיכות־דמים וועט זײַן

געגעבן אַ געזונטן קלאַפּ דעם מאַסיוון שאַרבן פֿון יצר־הרע.
געבליבן אַליין מיט די ווינטן וואָס פֿאַרצוימען דאָס נאַכטיקע שוואַרצעניש.
צוגרייטן דעם וועג מיינט וויסן צו געבן:
שפֿיכות־דמים וועט זײַן
נאָר בלויז בייזס וועט מען צעשטערן.
איין וואָלקן־קראַצערישע נשמה־ליכט
פֿאַר אַלע נשמות פֿון אַלע צײַטן.

ענד
אַלע צוזאַמען
פּערפֿעקטע שטילקייט
יעדער קול דובֿר־
ואינו־שומע
דאָס איז
לחלוטין נײַ
ברוטאַל בלוטיק שמײַסעריש שמוציק
נאָר אָן אומזיסטע טויט
אָן דורכפֿאַל
די רייד פֿון אַ פֿורכטבאַרער ערד
לאָמיר זײַן תּוקע

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה