יום שלישי, אוגוסט 12, 2008

טאָג און נאַכט

טאָג און נאַכט -
דערפֿרוירענע וואַרטן מיר אין בייזן טאָג
אויף נאַכט לבֿנהשער,
אויף לבֿנה צערטלעכער.

אָנגעשראָקן, וואַרטן מיר אין בייזער נאַכט -
אויף טאָג דעם זוניקן,
אויף זון דערבאַרעמדיקער.

טאָג און נאַכט -
גרויס זײַנען מיר זיי אין די אויגן,
זיי וואַרפֿן זיך מיט אונדז.

קליין זײַנען מיר, גאָר קליין -
פּחד שלעפּט אונדז צו דער ערד,
ווי זײַנס, ווי אייגנס.

וווּהין זשע זאָלן מיר זיך הינטאָן,
קליינע?
וווּהין אונדזער גרויסן ווייטאָג הינטאָן,
ווייטאָג?
ליבע?
סודות?

טאָג און נאַכט -
גרויס זײַנען מיר זיי אין די אויגן,
זיי וואַרפֿן זיך מיט אונדז.

--לייב קוויטקאָ (אומגעקומען אויגוסט 12, 1952)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה