יום שני, אפריל 14, 2008

שטאָל און אײַזן פֿאַרפֿאַלן אין וואַסער

מעטאַל- און מאַרין-פֿאָרשערס האָבן אויסגעפֿוּנען אַז דער פֿאַרמשפּטער לוקס-לײַנער טיטאַניק איז אײַנגעזונקען ניט אַזוי צוליב דעם גרייס פֿון אײַזבאַרג וואָס האָט אים געטראָפֿן, אלא וואָדען: די בעלי-בתּים פֿון דער שיף-בויערײַ האָבן געקאַרגט דעם מאַטעריאַל און די שמידן פֿון די ניטעס (בלעז "ריוועטס", גרויסע נאָגל) וואָס האָבן צונויפֿגעהאַלטן די ווענט, ווײַל מע האָט געפּרוּווט אויפֿבויען דרײַ אַזוינע ריז-שיפֿן מיט אַ מאָל. האָט די שיף (און זייער קאַרגקייט) ניט געהאַט קיין האַפֿט, בפּועל-ממש.

(אפֿשר ווילט איר באַקלאָגן דעם ביטערן גורל מיט געזאַנג?)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה