יום שישי, אפריל 11, 2008

יצירהדיקס

אָן פֿאַרגלײַכונגען אָדער פֿאַלשער תּשובֿה
ווערן געפֿילן מקויים מיט אַ זעץ
געטריבענע דורך באַוועגלעכע בשתּיקה-באַרירן

איך צעגלידער זיך בזה-הלשון

וואָסערע מוראס
האַלטן מיך צוריק
פֿון יצירהדיקע
וועלטענישן?

וועלכע רויע-פּשוטע
שׂימחות
פֿאַרפֿעל איך
מיט פֿאַרפֿירערישן פֿורכט?

דער ענטפֿער מוז
תּמיד זײַן
איצט/אַצינד(ער)(ט)/יעצט
now

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה