יום שלישי, אפריל 08, 2008

עס טוט זיך אויף טיש און אויף בענק אין פּאַריז

שוין ווידער האָב איך דאָס געפֿיל, בײַם לייענען די פּראָגראַם פֿון מעדעם-ביבליאָטעק ייִדיש-צענטער, אַז דאָרט (בזעיר-אנפּין) געפֿינט זיך הײַנטצוטאָג איינער פֿון דובנאָווס קולטור-צענטערס בײַ ייִדן. רײַכע אונטערנעמונגען פֿאַר פֿאַרשיידענע עלטערן, געדענקענדיק דעם אַמאָל אָן צו פֿאַרקוקן דעם הײַנט ווי אויך (קינדערשול!) מאָרגן.

קענען מיר זיך איבערקלײַבן אין פּאַריז?

תגובה 1:

  1. אנונימי8:44 לפנה״צ

    און איך זאג:

    לאמיר "פארפאריזעווען" ניו יארק!

    השבמחק