יום שלישי, דצמבר 01, 2009

ס'דרימלט א קו

ס'דרימלט א קו
עמיל קאלין

די קו דרימלט אין גראז
בײם ווייניק אפגעטרעטן שטראז
ר'פליג דרייט זיך אין דער לופטן
און לענדט ווידער
פונקט אויף איר הינטן
איך בעט אײַך איבער

א פאטש מיט דער קאָדע
אויף רעכטס
זיצט ער אויף דער לינקער זייט יעצט
א פאטש מיט דער קאָדע
אויף לינקס
ער קען שוין אלדינגס

זעצט ער זיך אויף איר אויער
לאז מיך דאס שטיקל ברויט פארדינען
שוין געהערט אזוינס?
א חוצפה פון א יידן!

תגובה 1:

  1. אנונימי2:50 לפנה״צ

    אוי עמיל, עס איז אזוי שלעכט! ממש נישט צו גלויבן!

    השבמחק