יום שני, דצמבר 07, 2009

לאָמיר אויפֿראַמען דעם בית-המקדש

לאָמיר אויפֿראַמען דעם בית-המקדש
און אָפּטאן עס אויף גיך.
באַפרײַען דאַרפֿן מיר א פּלאַץ
פֿאַר די אורים - מנורה-ליכט.

אַוועקלייגן די שפּילצײַג
וואָס די געטשקעס האָבן געניצט
און אָפּקערן דאָס וואַסער
וואָס פֿון מזבח גיסט.

וווּ איז דער שמן-זית
פֿאַרן בית-המקדש-לאָמפּ?
פֿון דער מעשׂה אַליין באַקומט ער זיך.
מע עפֿנט זי בלויז אויף

און איין טאָג ווערט אונדז אַכט
אַ טומאה ווערט אַ ריינקייט
און מיר זײַנען גרייט צו פֿלאַמען-פֿרייד
מיט שׂימחה און מיט שיינקייט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה