יום ראשון, פברואר 10, 2008

זעלטן אַרויסגערעדטע זאַצן אויף מאַמע-לשון

כּה אָמר ביילע-נחמה:
מײַן האָנג באַאָ איז צעריסן.
מער וועגן יאָר פֿון שטשור (כ'מיין, יאָר פֿון פֿיש).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה