יום שלישי, ספטמבר 04, 2007

דער אידעאַלער ייִדיש-בלאָג

. . . וואָלט געווען, אויב אַ חרדי און אַ וועלטלעכער זאָלן אין איינעם אָנפֿירן דערמיט. געטיילט מיט זייערע פֿאַרשיידענע מיינונגען אויף כּלערליי טעמעס.

פֿאַראַן אַ בעלן?

2 comments:

  1. יא, שלום. איך וואלט בפירוש געווען א בעלן דערויף. פארבינדט זיך, ביטע, מיט מיר אין אימעיל. א דאנק און א גוט, געבענטשט יאר דיר און דיינע טייערע.

    השבמחק
  2. גוואַלדיק! זאָלסט מיר מוחל זײַ אָבער: כ'האָב ניט דײַן בליצפּאָסט. קענסט מיר שרײַבן?

    השבמחק