יום שישי, אוגוסט 31, 2007

פֿאַר וואָס עס וויינען די מלאכים

אַמאָל האָב איך פֿײַנט עלמאָ.

4 תגובות:

 1. אַבגיל האָװעל5:34 אחה״צ

  האַ? װאָס יז געשען?

  השבמחק
 2. גאָרניט. סתּם גערעדט. ווײַל אַ מאָל קען איך מער ניט פֿאַרטראָגן דעם קליינעם פּעמפּיקלס צוקער-זיסקייט, זײַן תּמעוואַטישקייט. און איך קען דאָס אָסור ניט איבערגעבן מײַן טעכטערל, דאַרף איך דאָ זיך אַראָפּרעדן פֿון האַרצן . . .

  השבמחק
 3. איז עמאָ דװקא ערגער װי אַלע אנדערע
  ?

  השבמחק
 4. יאָ. אַ רחמנות אויף אים, נאָר יאָ.

  השבמחק