יום ראשון, אוגוסט 05, 2007

און איצט, אַ הפֿסקה פֿאַר כינעזישן פּאָפּ-סוררעאַליזם

איך ווייס אַז דער ווידעאָ איז צו מאָדנע צו גלייבן (גיט אַ קוק אויפֿן שילערין-אָנטועכץ און דעם פּאַנדאַ), נאָר דאָס ליד זינגט זיך גרינג. און ס'איז גוט פֿאַר וועמען (ווי איך) וואָס לערנט זיך כלל-כינעזיש.ֿ

טעיתי. הינט, ניט פּאַנדאַס.

תגובה 1:

  1. אױ
    נאָר געקאנט דערטראָגן 40 סעקנדעס; נאָך נישט געזען קײן פּאנדאַס

    השבמחק