יום שישי, מרץ 18, 2011

ווען די באבע וואלט געהאט...

ווען איר וואלט געוווינט אין שושן-הבירה, וואסער העלד פון דער פורים-מגילה וואלט איר געווען? איך, מסתמא, איינער פון די פשוטע פרעסערס-און-זויפערס ביים גרויסן "דינער" אחשוורושעס. 

סיי ווי סיי - א פריילעכן פורים!

תגובה 1:

  1. אחשוורוש.
    צו טרענען מיט די שענסטע מויד פון שטאט איז נישט קיין קלייניגקייט.

    השבמחק