יום חמישי, מרץ 17, 2011

אַ ליד לזכר דעם טרײַענגל-פֿײַער

מזל-טובֿ לייזער בורקאָ צום געווינען די פּאָעזיע-פּריז בײַם פֿאָרווערטס לזכר דעם טרײַענגל-פֿײַער. איך קוק אַרויס צו זען דאָס ליד! דאָ ווײַטער גייט מײַן פּרוּוו. (מײַן ענגליש ליד קען מען זען דאָ.)


געשפּרונגען

באַלעבאַטים -- ייִדן, נאָר מע קען אױסקומען.
פיידע ניט שלעכט, כאָטש טויב קען מען ווערן.
יונגע חבֿרה, פֿאַרסאַזשעטע פֿענצטער.
איין מאָל מיט אַ שוועבל - אַ קוויטל באַקומען.

מיט דער פֿאַמיליע אין עטלעכע רומס.
אַ גאַנצן טאָג די קאַקאַמײַקעס הערן.
אַזוי בגנבֿה: “האָסט אַ פֿײַער?” “גערן.”
משוגע נאָך אַ טענצל מיט די בחורים.

איך הער שוין: עס שפּרינגען אונטער ווענט.
דער פֿלאָר איז הייס ווי - ניין, געוואָרן פֿײַער.
אין דער היים אַ באַלרום קלייד, געדונגען.

דער טעלעפֿאָן. נאָר לויפֿן ניט געקענט.
טאַנצן - זאָגט סיידי - זיך לערנעןן איז גאָר ניט טײַער.
זיך פֿאָרגעשטעלט אַ טאַנצסאַלאָן. געשפּרונגען.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה