יום חמישי, פברואר 17, 2011

מרדכי הצדיק האט געקענט ענגליש

גיט א קוועטש אהער, און דערנאך א קליק אויף "פלעי" , וועט איר הערן .... עפעס. כ'זאג דיר צו, ס'איז כדאי.

דערנאך איז דיין היימארבעט, איבערצולאזן א קאמענטאר וועגן דעם.

א דאנק חבר ק"ק וואס האט דאס מיר איבערגעשיקט.

תגובה 1:

  1. אנונימי7:59 אחה״צ

    אזוי שיין דאס... איך האב זיך געקאטשעט פון געלעכטער ביים הערן דאס. א דאנק אייך שלום פאר'ן צופירן צו דעם.
    ביי מיר איז העברעאיש א נאציאנאלע שפראך, נישט אנדערש ווי אידיש, און איך האב די ביידע שפראכן אייניג ליב (כאטש וואס אידיש איז מיר מער צום הארצן דערמיט וואס זי איז א האלבע יתומה).

    אגב, איך האב אויך אין דעם סאטמארער חדר געלערנט, נאר איך האב פון דאן דעם חינוך שוין כמעט פארגעסן (אט זעט איר ווי וויכטיג עס איז שטארק איבערצוקייען דאס מיט די קינדער.)

    השבמחק