יום ראשון, אפריל 11, 2010

אין אָט אָ דער רגע

איך שטיי אין דער נאַכט אַ נאַקעטער
דאָס זשומען פֿון עיר-קאָנדישן
איז אַ צעשווענקטע קייט
צײַטווײַליקע פֿאַרצייכענישן

בין איך פֿאַר קיינעם ניט
דער קרבן, דער כּהן, מזבח
איך קויף דעם קינדס תּמימות
און דעם קלימפּער פֿון מטבע

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה