יום ראשון, ינואר 18, 2009

כשרותן

וואס ווילט איר באשטעלן?

תגובה 1:

  1. אמר "שארפער":

    נישט שלעכט, גאנץ א שיינער קליפ! אגב ר' שלום, אייער ארטיקל אינעם פארווערטס די
    וואך איז גאנץ א שיינס, מיין ווייב האט הנאה געהאט צו ליינען אייער באהאנדלונג
    איבער דער ליין-מאטריאל פון א ווייבערשן קוק-ווינקל.

    השבמחק