יום ראשון, יולי 20, 2008

אַ פֿרעמדער אין אַ פֿרעמדן לאַנד

סעמי דער עילוי (שוין אַ דערוואַקסענער סעם דורכן כּוח פֿון אַ מיידלשן בליק) פֿאָרט אין חסידים-לאַנד און האָט מורא.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה