יום ראשון, אפריל 22, 2007

פּאָנק-קלעזמאָרים

כ'האַב מוצאי-שבת גוואַלדיק גוט פֿאַרבראַכט מיט דער גאַנצער מענאַזשעריע ייִדישיסטן און קלעזמאָרים וואָס זײַנען זיך צונויפֿגעקומען פּראַווען דעם 50סטן פֿון איציק גאַטעסמאַן. געטורנקען אפֿשר אַ ביסל צו פֿיל כריין-וואָדקאַ (נאָר אַ דאַנק דערפֿאַר!).

על רגל (אוזן?) אַחת וויל איך עצהנען איר זאָלט קויפֿן דעם סי-די. "הוליעט, הוליעט" ווערט נײַ און אין-פּנים-אַרײַן, מאַנגער ווערט מאַגניפֿירט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה