יום שני, דצמבר 06, 2004

אַ זמר

כ´האָב געזען אַליין, כ´האָב אַליין געזען
אַ קינד רעדט מיט אַ רבין כּדי דער רבי זאָל פֿאַרשטיין.
פֿאַרשרײַבט מען אירע ווערטער מיט חידוש און מיט ברען.
כ´האָב אַליין געזען.

כ´האָב געהערט מע זאָגט, מע זאָגט, כ´האָב געהערט,
מע רעדט שוין אײַן דעם חתן ס´איז בעסערס אים באַשערט.
און די מיידל נעמט ניט וויינען ביז זי זעט עס טאָגט –
כ´האָב געהערט מע זאָגט.

כ´בין געגאַנגען ווײַט, כ´בין געבליבן אין דער היים
נאָר קיינער מאַכט ניט פּליטה פֿון זײַן גורל און זײַן שם
סײַדן מע מאַכט שלום מיט די צײַטן און די לײַט.
אין דער היים געבליבן, און געגאַנגען ווײַט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה