יום שני, אוקטובר 11, 2010

ממש א גרויסער קידוש-השם

עס דערקוויקט דאס הארץ צו זען ווי אנשי-שלומינו דריקן די האנט און געבן א ווארעמעם שמייכל א קאנדידאט פאר גאווערנאר פון ניו-יארק. אוועקגעזעצט האט מען אין די ערטער צו הערן . . . וואס? פלענער פאר דער צעבראכענער עקאנאמיע? פאר ברוקלין-הבנויה? פאר פעלקער-שלום אין די צעקאכטע געגנטן פון נ"י?

ניין! צו אטאקירן די פייגעלעך! צו שיטן פעך און שוועבל אויף איין-מיניקע באציונגען צווישן מענטשן באשאפן בצלם אלוקים!

פשששש... א קידוש-השם!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה