יום שני, פברואר 08, 2010

א דערקלערונג פאר דער איצטיקער באלטימארער זאווערוכע

ביים דאוונען האב איך געזאגט, "טאטעניו זיסער, לאמיר אנהייבן פון ס'ניי."

פון וואנען זאל איך וויסן אז דער רבש"ע איז א ליטוואק?

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה