יום ראשון, מרץ 04, 2007

פּורים גראַם-שטראַם

המנס "פֿאַן" / האָמאָפֿאָן

ניט דער אייבערשטער
נאָר אַן אייביקער שטער
ניט אַחשוורוש
נאָר אַ חשובער רשע
באַקומען אַ צוואה:
עץ גבוה.

ציווים בדיבור אחד

מעקה לגגיך
ומכה לאגגיך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה