יום שישי, אפריל 08, 2011

אַרױס אַ ליד מײַנס אין אַ פֿריש-געבאַקענעם זשורנאַל...אונטערן אױפֿזיכט פֿון יאָשקע?!


אַ מעשׂה

אויסזאָגן וועל איך דיר
אַ סאָד.
ערגעץ וואַרטן עפּל
מחוצן שטיקל
פּאַפּיר.
עסטו ניט,
וואַקסן זיי
ווײַטער.
עסטו יאָ,
ווערסטו
זאַטער.
עפּעס וועט דערפֿון
אַרויס.
איז די מעשׂה
גאָרניט
אויס.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה