יום חמישי, אפריל 07, 2011

אויפגעציטערט

היינט געדאוונט מנחה מיטן מנין אין שפיטאל. זאגט איינער, "געהערט וועגן נייעם ערדציטערניש אין יאפאן?"

זאגט דער רב - "אונטיל דעי לעט דאז בויס אוט".

"דאז בויז" זיינען די נארקא-שליחים וואס זיצן איצט אין א יאפאנישער טורמע. מע האט זיי כשר אריינגעישבנט.

זאגט א צווייטער, "דער ר"ן זאגט אז דער שטראף ווערט אראפגעשיקט דארט וואו ס'ליגט די רישעות."

"צוליב דעם," האב איך א פרעג געטאן, "האבן געדארפט אומקומען טויזנטער יאפאנער?"

ווי ר' דוד ווייס-הלבני האט געזאגט, "כ'קען ניט דאוונען מיט וועמען כ'רעד, און כ'קען ניט רעדן מיט וועמען כ'דאוון."

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה