יום שני, אוגוסט 09, 2010

אַ זומערליד

וואַסער-צעלאָזלעכע זומערפֿאַרבן --
ים און זאַמדן, זון און פּליאַזשע --
און דער חוש אַז אַלץ פֿאַרגיין וועט
בײַ דעם סאַמע שפּיץ פֿון תּענוג.
געדענק זשע איצט אַז יענער עילוי
מיט בילעט אויף עולם-הבא
וועט זיך כאַפּן נאָר בײַם ווידוי
אַז אַ ביקיני איז סאַבאַבאַ.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה