יום חמישי, מרץ 25, 2010

דיסקורס אויף מעדאָטיק

סטרוקטור
פֿרעסט מײַנע שמייכלען
מײַנע טרערן פּגרן
פֿון קהלשע לאַסקעס.

מאָרגן
גיי איך זיך אָפּזאָגן פֿון דער אַרבעט
איך וועל פֿאַרקויפֿן
מײַנע גרוי-ווײַסע האָלאָוועשקעס
פֿון חורבן-פּשטות.

דעליקאַט
די רעטענישן פֿון סוף וואָכנטאָג
איך לערן זיך שוין שטריקן
כאָטש מײַנע ליימענע פֿינגער שטעכן
מיר טיף אין האַלדז.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה