יום שלישי, מאי 19, 2009

דע בעל איז בראקען, רינג הארדער

אויף דער טיר האָט מען געהאַט צוגעקלעפּט אַ שילד מיטן אָנגעפּאַטשקעטן אויפֿשריפֿט: דע בעל איז בראָקען. רינג האַרדער.

אַ פּאַראַדאָקס, האָט זיך סעמי געטראַכט. אויב דער גלאָק איז קאַליע, וואָס איז דער שׂכל פֿון בכלל געבן אַ דריק דערויף? און אויב עס האָט יאָ אַ שׂכל צו דריקן שטארקער, ווי זשע קען מען זאָגן אַז דער גלאָק איז קאַליע?

סעמי און מירל לערנען בחברותא...אין א פרעמדן ארט.

2 comments:

  1. אנונימי1:32 לפנה״צ

    Saludos desde Santiago de Chile, dónde el idischismo recien comienza a despuntar, pero c{omo toda alba su presencia es inevitable.

    השבמחק
  2. שלום
    איך שרייב א בלאג אין יידיש צו. איך געפין דיין בלאג אין יידיש ווערטערבוך אנליין. איך וויל פארבעטן פון מיין בלאג.

    השבמחק