יום ראשון, נובמבר 30, 2008

צווייטער פּרוּוו

כ'בין אותיותגעמאַטערט
אַלע ווערטער אָפּגעפּטרט
ס'האַלט אַזוי שמאָל
דאַרף מען שאַפֿן ס'וועלטל אַ צווייט מאָל
אָן וואָסער ניט איז זאָג
ווערט טאָג - טאָג
און ירח אָן אַ
הקדמה ווערט לבֿנה

2 comments:

 1. קלינגט שיין


  אַגב
  וואָס באַדייט די ווערטער "און ירח אָן אַ
  הקדמה ווערט לבֿנה"?

  השבמחק
 2. אַ גוטע פֿראַגע!

  עפּעס ווי -

  דער געטלעך-תּנכישער יש ווערט גרינג פֿאַראיינפֿאַכט אין דעם טאָג טעגלעכן, דער מאמר ווערט באַשאַף אָן קיין פֿאַרמיטלערישן פּירוש.

  השבמחק