יום שישי, ספטמבר 19, 2008

אַרײַן אין פֿרויענקרײַז

אָן צו רעדן מיט זיי
בין איך אַרײַן אין פֿרויענקרײַז.
איך פֿיר שוין אָן מיט שטוב און משפּחה און קינדער.
מיר שטעלט מען די קלאָץ-קשיות
וועגן וווּ איז דער פּוטער
און ווי הייסן די חבֿרימס קינדער?

איך וועל ווערן די
וואָס דאַרף על־פּי שׂכל
בלײַבן אין דער היים.
פֿוּן מיר ווייעט מיט וועטשערעס
אַרבעט־סוטס
אײַנקויפֿן
קינדערקליידער.

מײַן פּנים
שמייכלט
קושט
קרעכצט
שרײַט
בעט
ווערטלט

רעכנט מיך צווישן
די נשים.

4 תגובות:

 1. נישט שלעכט

  איך פֿאַרשטיי נאָר נישט, וואָס וואָלט געפֿעלט די וועלט אָן דעם דיכט.

  אַזאַ שטיקעל פאָעזיע ליגט גאָרניט דערון, אַלץ קלאַפט פונקט ווי פֿריער.

  מה נאמר, ווען איך לעז ציילינען צו גראַדענען הייבט אָן מיינע קישקעס צו דרייען און מיין בלוט שיסט אױף ארױף צו צו

  דאָס הייסט געשריבן...

  איך מיין אײַך נישט פערזענדליך, אָבער אױב איהר פֿילט זיך געטראָפֿן, האָב איך אײַך טאַקע געמיינט

  השבמחק
 2. איך פֿיל זיך גאָרניט באַליידיקט. טאַקע אַזאַ מין קריטיק זוך איך. און אַז איך ווערט דערמאָנט אין זעלבן אָטעם ווי צייטלין און גראַדע (אָן אַ להבֿדיל!) איז ניט אַוועקצומאַכן, אַפֿילו לגנאַי.

  איינס בעט איך אָבער יאָ און דאָס איז - איר זאָלט פֿאַרפּינקטלעכן אײַער טענה. גוט, דאָס ליד רופֿט אַרויס בײַ אײַך ניט אַזאַ קישקע־דרייעניש ווי בײַ די גדולים, נאָר פֿאַר וואָס? וואָס פֿעלט אין די ווערטער־אויסקלײַב/שורות/מישקל/טעמע?

  גיב אַ סדר־אויס די טענות... אַ דאַנק!

  דער בעל־הדיכט

  השבמחק
 3. איך האָב נישט קין טענות צו די עצם ווערטער אָדער צום טאַקט, וואָס איז נישט-קשהדיק געשריבן אױף דעם װײַסע-פֿערזען-שטייגער.

  נאָר איך דולד נישט די פֿאַרווייבערטע דיכטונגען וואָס זענען זייער פֿאַרבלומעלט, אָבער פירות קאָנט איהר נישט געפֿונען

  צו מיר רעדן לידער וואָס שניידען אַריין אינעם זיבעטן ריפ און נישט אַבּי געבולבעוועט

  השבמחק
 4. איך פֿאַרשטיי אַז דאָס ליד געפֿעלט אײַך ניט, און דאָס איז פֿײַן. ס'איז נוצלעך (ווי געזאָגט) צו הערן אַ נעגאַטיוון אָפּרוף.

  נאָר איר קענט עס מאַכן נאָך מער נוצלעך אויב איר מײַדט אויס אַזעלכע שאַבלאָנען ווי "שנײַדן אַרײַן אין זיבעטן ריפּ" און "פֿאַרווײַבערטע". זיי גיבן גאָרניט ניט איבער. זיי זײַנען בלויז קלינגעדיקע ווערטער אָן תּוכן.

  איז ווידער: פֿאַר וואָס טאַקע איז דאָס ליד "פֿאַרווײַבערט"?

  אַ טענה קעגן אַ ליד מוז זײַן אַזוי פּרטימדיק און שאַרף ווי אַ שקלא־וטריא אין דער גמרא.

  השבמחק