יום ראשון, ספטמבר 14, 2008

ווי אָפּצושטעלן די אַסימילאַציע

מיסטערס גרובער און שלענקער האָבן דעם ענטפֿער: דער מצווה-ביזנעס. כאַפּט אַרײַן דעם אינוועסטמענט בשעת ס'איז נאָך דאָ אָרט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה