יום ראשון, ינואר 27, 2008

געבענטשט איז די גאַס און די שערבלעך-ערד דערונטער.

דערפֿאַר זאָגט מײַן האַרץ דעם הימל --
אויגן וואָס דערקענען די גרימאַסע
זײַנען געבונדן צו מיצוות און מיטאָס.

איך האָב געמאָסטן די גאַסן
ווו די אויגן פֿון מוסטערן האָבן זוניק געלויגט.
געפּרעסט מיט די פֿיס
בגדי-לילית.

די גאַס און הײַזער
ראַנגלען זיך
פֿאַרן צענטער פֿוּן דער מאַפּע.
פֿאַרן נאָמען פֿון טרוימען.
איך מיין דעם נומער
פֿון מײַנע תּהומען.

דעם נאָמען
פֿון די רוימען.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה