יום שלישי, מאי 16, 2006

געפֿאָרן

אַ משכּן אויף רעדער.
די שויבן וויקלען אויף
אַן אימאַזשן־ווינדל
און דײַן שטעכיקער שנאָב
מלעט, דורך און דורך דער לופֿט
דעם אומבאַשניטענעם טאָג.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה