יום שלישי, אוגוסט 30, 2005

אַ נײַ געשמאַק מאכל

אַ מאָל דאַרף מען עפּעס סײַ היימישעס, סײַ קלוגס. מוז מען זיך אַוועקזעצן און עפּעס נעמען אין מויל אַרײַן.

[איר באַמערקט אַז עס האָט זיך געביטן מײַן אויסלייג? מער ניט – מײַן קאָמפּיוטער האָט פּראָבלעמען.]

תגובה 1:

  1. ישר־כּח

    זאָל זײַן מיט אַ גוטן אַפּעטיט

    השבמחק